Persbericht #Diagnoseheelnormaal gaat verder

Campagne #Diagnoseheelnormaal gaat verder
Met een diagnose kan iemand weer verder

Vanaf maandag 19 januari start het tweede deel van de campagne #Diagnoseheelnormaal. Eerder, 9 oktober 2014, verscheen een filmpje over diagnoses bij kinderen. Dit keer vertelt de campagnefilm hoe nodig en normaal een psychische diagnose ook voor volwassenen is, om weer verder te kunnen in het leven. Dat is niet anders dan als bijvoorbeeld een diagnoses ‘slechthorend’. Bij psychische diagnoses wordt nog te vaak ervaren dat de kennis niet correct is en dat er vooroordelen over ontstaan. De campagne #diagnoseheelnormaal is een initiatief van deskundigen die veel met deze problematiek te maken hebben en die zien dat mensen met een diagnose ook last kunnen ondervinden van de onkunde en vooroordelen vanuit hun omgeving.

Het stigmatiseren van diagnoses als Depressie, ADHD, Autisme, Angststoornissen, Dyslexie enz. maakt dat mensen zich niet serieus genomen voelen. Terwijl de diagnose vooral een erkenning en een richting voor hulp geeft, is er juist vaak het gevoel van onbegrip voor de diagnose. Vaak wordt een psychische diagnose denigrerend ‘label’, ‘stempel’, ‘etiket’ of zelfs ‘vlekje’ genoemd. Bij diagnoses die op fysieke problematiek gesteld zijn, denk bijvoorbeeld aan slechthorend, astma of slechtziendheid, gelden deze termen niet. Zo bestaat er steeds vaker het idee dat met een diagnose een persoon als ‘niet goed’ wordt bestempeld terwijl het met de diagnose juist mogelijk is om gerichte hulp en steun te krijgen. Het komt nogal eens voor dat mensen hun diagnose verzwijgen om onbegrip en oordelen te voorkomen. Een diagnose is niet bedoeld om een persoon als ‘anders’ aan te duiden, maar is een beschrijving van de problematiek en de benodigde handelingen.

De initiatiefnemers van de campagne zien dat de vooroordelen over het stellen van diagnoses steeds groter van aard zijn. Het protesteren tegen het stellen van diagnoses bij kinderen, maar ook bij volwassenen, wordt zelfs al georganiseerd of geïntegreerd in de instanties. Daardoor ontstaat de kans dat personen niet of niet tijdig de juiste zorg kunnen ontvangen. Het uitblijven van de juiste handelingen voor een kind door het te laat of zelfs niet uitvoeren van onderzoek naar problematiek kan langdurige schade opleveren voor personen (verslaving, uitvallen op school, depressie, leerachterstanden, criminaliteit, zelfdoding etc). Iedereen heeft recht op een juiste behandeling. Een diagnose maakt dat mogelijk.  Een diagnose is heel normaal.

Leave a Reply

@